bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Uwaga:

- W dniu 17.05.2013r. zamieszczono zestaw pytań i odpowiedzi nr 2.

- W dniu 09.05.2013r. zamieszczono zestaw pytań i odpowiedzi nr 1.          

Zamawiający – Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego ul. 17 stycznia 90, 64–100 Leszno informuje, że w dniu 16 kwietnia 2013 roku przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz zamieszczono w siedzibie Zamawiającego przy ul. 17 stycznia 90, 64–100 Leszno ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają: Robert Lewusz – tel. (65) 529 48 75, Marzena Ratajczak – tel. (65) 529 48 75.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane dnia 18.04.2013 nr 2013S 076-127780

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 do SIWZ

Załącznik 2 do SIWZ

Załącznik 3 do SIWZ

Załącznik 4 do SIWZ

Załącznik 5 do SIWZ

Załącznik 6 do SIWZ

Załącznik 7 do SIWZ

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Paweł Dolata
Publikacja dnia: 16.04.2013 17:23
Dokument oglądany razy: 4725
Podlega Ustawie