bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 Zamawiający – Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego ul. 17 stycznia 90, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 21 sierpnia 2013 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. 17 stycznia 90, 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udziela: Robert Lewusz – tel. (65)529 48 75.

Pliki do pobrania:

Ogloszenie o zamowieniu nr 165805-2013 z dnia 21.08.2013r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 do SIWZ

Załącznik 2 do SIWZ

Załącznik 3 do SIWZ

Załącznik 4 do SIWZ

Załącznik 5 do SIWZ

Załącznik 6 do SIWZ

Załącznik 7 do SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Paweł Dolata
Publikacja dnia: 21.08.2013 11:26
Dokument oglądany razy: 1621
Podlega Ustawie