bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Zamawiający – Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego ul. 17 stycznia 90, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 11 grudnia 2013 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. 17 stycznia 90, 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udziela: Marzena Ratajczak – tel. (65) 529 – 48 – 75. 

Uwaga, dnia 13.12.2013r. dodano zestaw pytań i odpowiedzi, które znajdują się poniżej w załączeniu. Informujemy również, iż nastapiła modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pliki do pobrania:

Ogloszenie o zamowieniu nr 269595 - 2013 z dnia 11.12.2013r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 do SIWZ

Załącznik 2 do SIWZ

Załącznik 3 do SIWZ

Załącznik 4 do SIWZ

Załącznik 5 do SIWZ - PO MODYFIKACJI SIWZ

Załącznik 6a do SIWZ - PO MODYFIKACJI SIWZ

Załącznik 6b do SIWZ

Załącznik 7 do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 271809 - 2013 z dnia 13.12.2013r.

Zestaw pytań i odpowiedzi - MODYFIKACJA SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Paweł Dolata
Publikacja dnia: 11.12.2013 13:50
Dokument oglądany razy: 1233
Podlega Ustawie