bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Zamawiający – Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego ul. 17 stycznia 90, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 03 października 2014 roku przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz zamieszczono w siedzibie Zamawiającego przy ul. 17 stycznia 90, 64 – 100 Leszno ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają: Robert Lewusz – tel. (65) 529 48 75, Marzena Ratajczak – tel. (65) 529 48 75.

Pliki do pobrania:

Ogloszenie o zamowieniu przekazane do publikacji dnia 03.10.2014r.

Ogloszenie o zamowieniu opublikowane dnia 08.10.2014r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Paweł Dolata
Publikacja dnia: 03.10.2014 21:07
Dokument oglądany razy: 2728
Podlega Ustawie