bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

  Zamawiający – Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz zamieszczono w siedzibie Zamawiającego przy ul. 17 Stycznia 90, 64– 00 Leszno ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)”. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają: Robert Lewusz – tel. 65 529 48 75, Anna Karpińska - tel. 65 528 65 61, Marzena Ratajczak – tel. 65 528 65 65.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej dnia 13.04.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane dnia 17.04.2015 r. w Dzienniku Urzędowym UE.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 do SIWZ

Załącznik 2 do SIWZ

Załącznik 3 do SIWZ

Załącznik 4 do SIWZ

Załącznik 5 do SIWZ

Załącznik 6 do SIWZ

Załącznik 7a do SIWZ - Krobia

Załącznik 7b do SIWZ - Krzywiń

Załącznik 7c do SIWZ - Lipno

Załącznik 7d do SIWZ - Pakosław

Załącznik 7e do SIWZ - Pępowo

Załącznik 8 do SIWZ

Załącznik 9 do SIWZ

Załącznik 10 do SIWZ

Załącznik 11 do SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikował: Paweł Dolata
Publikacja dnia: 13.04.2015 16:28
Dokument oglądany razy: 1203
Podlega Ustawie