bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Zamawiający – Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, że w dniu 3 września 2015 roku przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz zamieszczono w siedzibie Zamawiającego przy ul. 17 Stycznia 90, 64– 00 Leszno ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)”. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają: Robert Lewusz – tel. 65 529 48 75, Anna Karpińska - tel. 65 528 65 61, Marzena Ratajczak – tel. 65 528 65 65.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamowieniu przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej dnia 03.09.2014r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 do SIWZ

Załącznik 2do SIWZ

Załącznik 3 do SIWZ

Załącznik 4 do SIWZ

Załącznik 5 do SIWZ

Załącznik 6 do SIWZ

Załącznik 7a do SIWZ

Załącznik 7b do SIWZ

Załącznik 8 do SIWZ

Załącznik 9 do SIWZ

Załącznik 10 do SIWZ

Załącznik 11 do SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Paweł Dolata
Publikacja dnia: 03.09.2015 15:47
Dokument oglądany razy: 1039
Podlega Ustawie