bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Zamawiający – Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego ul. 17 Stycznia 90, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 25 października 2016 roku przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz zamieszczono w siedzibie Zamawiającego przy ul. 17 Stycznia 90, 64 – 100 Leszno ogłoszenie o zamówieniu pn.:
„Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)”.

Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udziela: 
Kierownik Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska:
Robert Lewusz – tel.: 65 5294875, e-mail: rlewusz@kzgrl.pl
 
UWAGA!
Dnia 29 października 2016 roku zamieszczono na stronie internetowej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2016/S 210-381554  z dnia 29.10.2016 r. oraz SIWZ wraz z załącznikami.

W dniu 7 grudnia 2016 zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego – Informację z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp z dnia 07.12.2016r.

Zamawiający dnia 29 grudnia 2016 roku zamieścił na stronie internetowej Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII przedmiotu zamówienia oraz o unieważnieniu postępowania dla Części IX przedmiotu zamówienia z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 25.10.2016 r.
2. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2016/S 210-381554 z dnia 29.10.2016r.
3. SIWZ.
4. Załącznik nr 1 do SIWZ. (wersja edytowalna)
5. Załącznik nr 2 do SIWZ. (wersja edytowalna)
6. Załącznik nr 3 do SIWZ.
7. Załącznik nr 4 do SIWZ.
8. Załącznik nr 5 do SIWZ.
9. Załącznik nr 6 do SIWZ. (wersja edytowalna)
10. Załącznik nr 7 do SIWZ.
11. Załącznik nr 8 do SIWZ.
12. Załącznik nr 9 do SIWZ.
13. Załącznik nr 10 do SIWZ.
14. Załącznik nr 11 do SIWZ.
15. Załącznik nr 12 do SIWZ.(wersja edytowalna)
16. Załącznik nr 13 do SIWZ.

17. Informacja z otwarcia ofert.z dnia 07.12.2016 r.
18. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.12.2016.

Opublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 25.10.2016 15:25
Dokument oglądany razy: 1388
Podlega Ustawie