bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Rydzyna

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Zamawiający – Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, informuje, iż w dniu 28 czerwca 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowało się pod numerem 2017/S 121-245280 Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Rydzyna” .
 
Termin i miejsce składania ofert: do 04  sierpnia 2017 roku, do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj.: Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego ul. 17 Stycznia 90, 64 – 100 Leszno (sekretariat).
Termin i miejsce otwarcia ofert: 04 sierpnia 2017 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj.: Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego ul. 17 Stycznia 90, 64 – 100 Leszno (Gabinet Przewodniczącego Zarządu)
UWAGA:
Dnia 11 sierpnia 2017 roku Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Zawiadomienie o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Pliki do pobrania: 
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - w formacie PDF. i DOC.
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - w formacie PDF. i DOC.
5. Załącznik nr 3 do SIWZ - w formacie DOC.
6. Załącznik nr 4 do SIWZ - w formacie PDF.
7. Załącznik nr 5 do SIWZ - w formacie PDF.
8. Załącznik nr 6 do SIWZ - w formacie PDF. i DOC.
9. Załącznik nr 7 do SIWZ - w formacie PDF.
10. Załącznik nr 8 do SIWZ - w formacie PDF.
11. Załącznik nr 9 do SIWZ - w formacie PDF.
12. Załącznik nr 10 do SIWZ - w formacie PDF.
13. Załącznik nr 11 do SIWZ - w formacie PDF.

14. Załącznik nr 12 do SIWZ - w formacie PDF

15. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 28.06.2017 22:52
Dokument oglądany razy: 607
Podlega Ustawie