bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników na bioodpady na potrzeby Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN.: 

Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników na bioodpady na potrzeby Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 

Zamawiający - Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, informuje że w dniu 17 listopada 2017 roku zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników na bioodpady na potrzeby Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego".

Termin składania ofert: do dnia 30 listopada 2017 roku, do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 30 listopada 2017 roku, o godz. 10:30

UWAGA:

Dnia 18 grudnia 2017 roku Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18 grudnia 2017 roku

UWAGA:

Dnia 30 listopada 2017 roku Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Informację z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). 

UWAGA:

Dnia 22 listopada 2017 roku Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Zestaw pytań i odpowiedzi Nr 1 z dnia 22.11.2017 r.

Pliki do pobrania:


1.  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
2.  SIWZ.pdf
3.  Załącznik Nr 1 do SIWZ.pdf
4.  Załącznik Nr 1 do SIWZ.doc
5.  Załącznik Nr 1a do SIWZ.pdf
6.  Załącznik Nr 1a do SIWZ.doc
7.  Załącznik Nr 2 do SIWZ.pdf
8.  Załącznik Nr 2 do SIWZ.doc
9.  Załącznik Nr 3 do SIWZ.pdf
10. Załącznik Nr 3 do SIWZ.doc
11. Załącznik Nr 4 do SIWZ.pdf
12. Załącznik Nr 4 do SIWZ.doc
13. Załącznik Nr 5 do SIWZ.pdf
14. Załącznik Nr 5 do SIWZ.doc
15. Załącznik Nr 6 do SIWZ.pdf
16. Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1

17. Informacja z otwarcia ofert. 
18. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 17.11.2017 16:52
Dokument oglądany razy: 735
Podlega Ustawie