bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 Zamawiający – Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, informuje, iż w dniu 18 października 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowało się pod numerem 2017/S 200-411813 Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)” .

Termin i miejsce składania ofert: do 28 listopada 2017 roku, do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj.: Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego ul. 17 Stycznia 90, 64 – 100 Leszno (sekretariat).

Termin i miejsce otwarcia ofert: 28 listopada 2017 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj.: Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego ul. 17 Stycznia 90, 64 – 100 Leszno (Gabinet Przewodniczącego Zarządu).

UWAGA:

Dnia 21 grudnia 2017 roku Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej     oferty dla Części I, II, III, IV, V i VI przedmiotu zamówienia oraz Unieważnienie dla Części VII przedmiotu zamówienia z dnia 21 grudnia 2017 roku.

UWAGA:
Dnia 28 listopada 2017 roku Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Informację z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
 2. SIWZ.pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf
 4. Załącznik nr 1 do SIWZ.doc
 5. Załącznik nr 2 do SIWZ.pdf
 6. Załącznik nr 2 do SIWZ.doc
 7. Załącznik nr 3 do SIWZ.doc
 8. Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf
 9. Załącznik nr 5 do SIWZ.pdf
 10. Załącznik nr 6 do SIWZ.pdf
 11. Załącznik nr 6 do SIWZ.doc
 12. Załącznik nr 7 do SIWZ.pdf
 13. Załącznik nr 8 do SIWZ.pdf
 14. Załącznik nr 9 do SIWZ.pdf
 15. Załącznik nr 10 do SIWZ.pdf
 16. Załącznik nr 11 do SIWZ. pdf
 17. Załącznik nr 12 do SIWZ. doc
 18. Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.11.2017 r
 19. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I, II, III, IV, V i VI przedmiotu zamówienia oraz unieważnieniu postępowania dla części VII przedmiotu zamówienia 

Opublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 18.10.2017 22:26
Dokument oglądany razy: 701
Podlega Ustawie