bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników na bioodpady na potrzeby Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN.:

Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników na bioodpady na potrzeby Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego
Zamawiający - Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, informuje że w dniu 1 marca 2018 roku zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników na bioodpady na potrzeby Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego".
Termin składania ofert: do dnia 9 marca 2018 roku, do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 9 marca 2018 roku, o godz. 10:30

UWAGA:

Dnia 16 marca 2018 roku Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16 marca 2018 roku

UWAGA:

Dnia 9 marca 2018 roku Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Informację z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). 
Pliki do pobrania:
1. Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)
2. SIWZ (PDF)
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ (PDF)
4. Załącznik Nr 1 do SIWZ (DOC)
5. Załącznik Nr 1a do SIWZ (PDF)
6. Załącznik Nr 1a do SIWZ (DOC)
7. Załącznik Nr 2 do SIWZ (PDF)
8. Załącznik Nr 2 do SIWZ (DOC)
9. Załącznik Nr 3 do SIWZ (PDF)
10. Załącznik Nr 3 do SIWZ (DOC)
11. Załącznik Nr 4 do SIWZ (PDF)
12. Załącznik Nr 4 do SIWZ (DOC)
13. Załącznik Nr 5 do SIWZ (PDF)
14. Załącznik Nr 5 do SIWZ (DOC)
15. Załącznik Nr 6 do SIWZ (PDF)
16. Informacja z otwarcia ofert
17. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 01.03.2018 17:47
Dokument oglądany razy: 620
Podlega Ustawie