bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Rydzyna

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN.:

Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Rydzyna
Zamawiający - Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, informuje że w dniu 22 maja 2018 roku zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Rydzyna".
Termin składania ofert: do dnia 30 maja 2018 roku, do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 30 maja 2018 roku, o godz. 10:30
UWAGA:
Dnia 30 maja 2018 roku Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Zawiadomienie o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Pliki do pobrania:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ  - formularz ofertowy (PDF)
 4. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (DOC)
 5. Załącznik nr 1a do SIWZ (PDF)
 6. Załącznik nr 1a do SIWZ (DOC)
 7. Załącznik nr 2 do SIWZ (PDF)
 8. Załącznik nr 2 do SIWZ (DOC)
 9. Załącznik nr 3 do SIWZ (PDF)
 10. Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC)
 11. Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF)
 12. Załącznik nr 4 do SIWZ (DOC)
 13. Załącznik nr 5 do SIWZ (PDF)
 14. Załącznik nr 6 do SIWZ (PDF)
 15. Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF)
 16. Załącznik nr 8 do SIWZ (PDF)
 17. Załącznik nr 9 do SIWZ (PDF)
 18. Załącznik nr 10 do SIWZ (PDF)
 19. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 22.05.2018 20:35
Dokument oglądany razy: 385
Podlega Ustawie