bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.03.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja treści

Witamy !

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego!

W dniu 5 marca 2013 została uruchomiona strona Biuletynu Informacji Publicznej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Informacje zawarte na stronie publikowane są na podstawie:

  1. Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz.U. 2007 Nr 112 poz. 1198 z p?źn. zm.)
  2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007 Nr 10 poz. 68 z p?źn. zm.)
  3. Rozporządzenia Rady Ministr?w z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestr?w publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla system?w teleinformatycznych (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 526)

AktualnościOpublikował: Paweł Dolata
Publikacja dnia: 30.03.2016
Podpisał: Paweł Dolata
Dokument z dnia: 05.03.2013
Dokument oglądany razy: 184 291