Komunalny Związek Gmin
Regionu Leszczyńskiego
ul. 17 Stycznia 90
(budynek LESPIN-u),
64-100 Leszno
tel.: (+48) 65 529 49 34
fax: (+48) 65 526 91 08

e-mail: sekretariat@kzgrl.pl
serwis www: kzgrl.pl
NIP: 6972307203
REGON: 302303942

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.01.2020

Statystyki strony O Związku
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 1319
GODZINY PRACY 569
STATUT KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO Tekst ujednolicony 557
Objazdowe zbiórki Odpadów w II półroczxu 2020 447
PLAN DZIAŁALNOŚCI "Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego" na rok 2021 329
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 315
OA.271.1.2021 223
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020-2021 215
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 214
ZADANIA 205
Aktualizacja planu Zamówień Publicznych 199
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok 188
WNIOSEK O SKORZYSTANIE Z POMOCY PRACOWNIKÓW WŁADAJĄCYCH PJM 187
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI 185
Aktualizacja planu Zamówień Publicznych 114
Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej 110
Aktualizacja planu Zamówień Publicznych 102
PLAN DZIAŁALNOŚCI "Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego" na rok 2022 102
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2022 87
Aktualizacja planu Zamówień Publicznych 86
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok 27
Statystyki strony Władze Związku
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Władze Związku 1053
Statystyki strony Zgromadzenia Związku
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
XXXVIII Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 523
XXXIX Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 333
XLII Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 210
XLI Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 199
XL Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 163
XLIII Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 153
XLIV Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 76
Statystyki strony Uchwały Zgromadzenia
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała Nr XXXVIII/1/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2021-2024 163
UCHWAŁA NR XXXIX/3/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu 145
UCHWAŁA NR XXXIX/1/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej 134
UCHWAŁA NR XLII/1/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 129
UCHWAŁA NR XXXIX/2/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej 122
UCHWAŁA NR XXXIX/6/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie powołania członka Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 94
UCHWAŁA NR XXXIX/7/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie powołania członka Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 92
UCHWAŁA NR XLIII/2/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 17 grudnia 2021 r. 90
UCHWAŁA NR XLII/3/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 86
UCHWAŁA NR XXXIX/4/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2021-2024 83
UCHWAŁA NR XXXIX/5/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 80
UCHWAŁA NR XLII/2/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 78
UCHWAŁA NR XL/1/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2021-2024 74
UCHWAŁA NR XLI/2/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego z wykonania budżetu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego za 2020r. 74
UCHWAŁA NR XLI/3/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2021-2024 74
UCHWAŁA NR XLII/5/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 71
UCHWAŁA NR XL/2/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 68
UCHWAŁA NR XLIII/3/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 17 grudnia 2021 r. 68
UCHWAŁA NR XLIII/7/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 17 grudnia 2021 r. 66
UCHWAŁA NR XLIII/1/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 17 grudnia 2021 r. 62
UCHWAŁA NR XLII/4/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2021-2024 61
UCHWAŁA NR XLI/1/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" za 2020 r. 61
UCHWAŁA NR XLIII/6/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 17 grudnia 2021 r. 59
UCHWAŁA NR XLIII/8/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 17 grudnia 2021 r. 56
UCHWAŁA NR XLIII/5/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 52
UCHWAŁA NR XLIII/9/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 17 grudnia 2021 r. 52
UCHWAŁA NR XLIII/4/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 17 grudnia 2021 r. 51
UCHWAŁA NR XLIV/4/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 9 czerwca 2022 r. 24
UCHWAŁA NR XLIV/5/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 9 czerwca 2022 r. 20
UCHWAŁA NR XLIV/1/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 9 czerwca 2022 r. 19
UCHWAŁA NR XLIV/2/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 9 czerwca 2022 r. 16
UCHWAŁA NR XLIV/3/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 9 czerwca 2022 r. 16
Statystyki strony Uchwały Zarządu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała nr 2/2021 174
Uchwała nr 3/2021 171
Uchwała nr 4/2021 157
Uchwała nr 1/2021 155
Uchwała nr 5/2021 132
Uchwała nr 9/2021 82
Uchwała nr 6/2021 80
Uchwała nr 8/2021 78
Uchwała nr 10/2021 72
Uchwała nr 7/2021 72
Uchwała nr 11/2021 68
Uchwała nr 12/2021 63
Uchwała nr 1/2022 55
Uchwała nr 4/2022 46
Uchwała nr 2/2022 45
Uchwała nr 3/2022 43
Uchwała nr 5/2022 26
Uchwała nr 6/2022 23
Statystyki strony Informacje o finansach
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Budżet 2021 884
Budżet 2020 437
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 349
Budżet 2022 246
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 33
Statystyki strony Praca
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Urzędnicze ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska (2 stanowiska) 1288
Stanowisko ds. gospodarki odpadami I ( biuro obsługi klienta) w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 860
Specjalista ds. windykacji w Referacie Finansowo - Księgowym 846
Stanowisko ds. gospodarki odpadami ( biuro obsługi klienta) w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 801
Stanowisko ds. gospodarki odpadami II w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 795
Specjalista ds. płac i księgowości w Referacie Finansowo - Księgowym 759
Stanowisko ds. gospodarki odpadami – ewidencji wymiaru opłaty w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 737
Specjalista ds. płac i księgowości w Referacie Finansowo - Księgowym 639
Statystyki strony Ochrona danych Osobowych
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Klauzula informacyjna 151
Statystyki strony Rejestr Działalności Regulowanej
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rejestr Działalności Regulowanej 88
Wpis i wykreślenie z RDR 48

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij