Komunalny Związek Gmin
Regionu Leszczyńskiego
ul. 17 Stycznia 90
(budynek LESPIN-u),
64-100 Leszno
tel.: (+48) 65 529 49 34
fax: (+48) 65 526 91 08

e-mail: sekretariat@kzgrl.pl
serwis www: kzgrl.pl
NIP: 6972307203
REGON: 302303942

Uchwała nr 3/2021

Szczegóły

jakiego organu Zarządu Związku

z dnia

w sprawie ustalenia procedury kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

Status uchwały Obowiązująca

Treść

Uchwała Nr 3/2021

Zarządu Związku Międzygminnego
 „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z siedzibą w Lesznie 

z dnia 17 lutego 2021 r.

 

w sprawie: ustalenia procedury kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

 

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art.64 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r., poz.713 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. e-f Statutu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” w związku z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tj. Dz. U. z 2020., poz. 1439 ze zm.) i art.379 ust.1 – 3 i art.380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1219 ze zm.) i art. 47 i następne ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 162 ze zm.) Zarząd Związku uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się procedurę kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Związku „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”  w zakresie odbierania odpadów komunalnych, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór upoważnienia, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór protokołu kontroli, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się wzór zawiadomienia o przedłużeniu terminu zakończenia kontroli, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się wzór zawiadomienia o przerwaniu kontroli, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

Załączniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij