Komunalny Związek Gmin
Regionu Leszczyńskiego
ul. 17 Stycznia 90
(budynek LESPIN-u),
64-100 Leszno
tel.: (+48) 65 529 49 34
fax: (+48) 65 526 91 08

e-mail: sekretariat@kzgrl.pl
serwis www: kzgrl.pl
NIP: 6972307203
REGON: 302303942

UCHWAŁA NR XL/2/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Szczegóły

jakiego organu Zgromadzenia Związku

z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Status uchwały Obowiązująca

Treść

Uchwała Nr XL/2/2021
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego"

z dnia 10 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz 713 ze zm.), art. 212, 222, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2021 przyjętym uchwałą Nr XXXVII/8/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. §2 otrzymuje brzmienie:  

"§2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 70.829.000zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 70.232.000zł

- wydatki majątkowe 597.000zł 

jak w załączniku nr 2 do uchwały".
2. §3 otrzymuje brzmienie: 

"§3. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 71.000zł".
3. Skreśla się §3a.

4. §6 otrzymuje brzmienie: 

"§6. Określa się sumę 10.000.000zł, do której Zarząd Związku może samodzielnie zaciągać zobowiązania".
§ 2. 1. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/8/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 18 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Uchyla się załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVII/8/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 18 grudnia 2020 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego".

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”

 

/-/Piotr Curyk

Załączniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij