Komunalny Związek Gmin
Regionu Leszczyńskiego
ul. 17 Stycznia 90
(budynek LESPIN-u),
64-100 Leszno
tel.: (+48) 65 529 49 34
fax: (+48) 65 526 91 08

e-mail: sekretariat@kzgrl.pl
serwis www: kzgrl.pl
NIP: 6972307203
REGON: 302303942

UCHWAŁA NR XXXIX/5/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Szczegóły

jakiego organu Zgromadzenia Związku

z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Status uchwały Obowiązująca

Treść

Uchwała Nr XXXIX/5/2021


Zgromadzenia Związku Międzygminnego 
"Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego"

z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 212, 222, 258 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2021 przyjętym uchwałą Nr XXXVII/8/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 18 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 70.829.000 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 70.829.000 zł

- dochody majątkowe w kwocie 0 zł  

jak w załączniku nr 1 do uchwały.”

2. §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 72.156.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 71.559.000 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 597.000 zł  

jak w załączniku nr 2 do uchwały.”

3. §3 otrzymuje brzmienie:  

"§ 3. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 73.000 zł".

4. Po §3 dodaje się § 3a następującej treści:  

"§3a. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.327.000 zł, pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2021r. w kwocie 1.327.000zł. Zestawienie przychodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 1.327.000zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych".

§ 2. 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/8/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 18 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/8/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 18 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVII/8/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 18 grudnia 2020r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”

 

/-/Piotr Curyk

Załączniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij