Komunalny Związek Gmin
Regionu Leszczyńskiego
ul. 17 Stycznia 90
(budynek LESPIN-u),
64-100 Leszno
tel.: (+48) 65 529 49 34
fax: (+48) 65 526 91 08

e-mail: sekretariat@kzgrl.pl
serwis www: kzgrl.pl
NIP: 6972307203
REGON: 302303942

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.01.2020

Statystyki strony O Związku
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 1773
GODZINY PRACY 1552
Objazdowe zbiórki Odpadów w II półroczxu 2020 923
STATUT KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO Tekst ujednolicony 874
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 533
PLAN DZIAŁALNOŚCI "Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego" na rok 2021 490
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 480
OA.271.1.2021 391
Aktualizacja planu Zamówień Publicznych 367
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020-2021 364
ZADANIA 356
WNIOSEK O SKORZYSTANIE Z POMOCY PRACOWNIKÓW WŁADAJĄCYCH PJM 354
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI 349
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok 337
Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej 304
PLAN DZIAŁALNOŚCI "Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego" na rok 2022 303
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok 280
Aktualizacja planu Zamówień Publicznych 261
Aktualizacja planu Zamówień Publicznych 260
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2022 257
Aktualizacja planu Zamówień Publicznych 221
PLAN DZIAŁALNOŚCI "Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego" na rok 2023 123
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2022 107
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022-2024 84
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień 68
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2023 67
PLAN DZIAŁALNOŚCI "Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego" na rok 2024 28
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2024 20
Statystyki strony Władze Związku
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Władze Związku 1978
Statystyki strony Zgromadzenia Związku
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
XXXVIII Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 690
XXXIX Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 664
XLII Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 521
XL Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 485
XLI Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 404
XLIII Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 356
XLIV Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 270
XLV Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego 183
XLVII Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" 183
XLVI Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 149
XLVIII Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" 98
Statystyki strony Uchwały Zgromadzenia
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
UCHWAŁA NR XLV/1/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 20 września 2022 r. 386
UCHWAŁA NR XLII/1/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 310
Uchwała Nr XXXVIII/1/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2021-2024 291
UCHWAŁA NR XXXIX/3/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu 280
UCHWAŁA NR XXXIX/1/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej 277
UCHWAŁA NR XLIII/2/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 17 grudnia 2021 r. 269
UCHWAŁA NR XXXIX/2/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej 261
UCHWAŁA NR XLII/3/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 258
UCHWAŁA NR XLVI/3/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 14 grudnia 2022 r. 256
UCHWAŁA NR XLV/3/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 20 września 2022 r. 254
UCHWAŁA NR XLV/2/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 20 września 2022 r. 243
UCHWAŁA NR XLIII/1/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 17 grudnia 2021 r. 232
UCHWAŁA NR XXXIX/6/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie powołania członka Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 226
UCHWAŁA NR XLII/2/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 226
UCHWAŁA NR XLIII/7/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 17 grudnia 2021 r. 222
UCHWAŁA NR XLIII/3/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 17 grudnia 2021 r. 219
UCHWAŁA NR XLI/3/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2021-2024 216
UCHWAŁA NR XXXIX/7/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie powołania członka Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 213
UCHWAŁA NR XXXIX/5/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 204
UCHWAŁA NR XLIII/6/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 17 grudnia 2021 r. 203
UCHWAŁA NR XXXIX/4/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2021-2024 201
UCHWAŁA NR XLIV/3/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 9 czerwca 2022 r. 200
UCHWAŁA NR XL/1/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2021-2024 198
UCHWAŁA NR XLII/4/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2021-2024 196
UCHWAŁA NR XLII/5/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 196
UCHWAŁA NR XL/2/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 195
UCHWAŁA NR XLI/2/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego z wykonania budżetu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego za 2020r. 195
UCHWAŁA NR XLIV/5/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 9 czerwca 2022 r. 193
UCHWAŁA NR XLIV/4/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 9 czerwca 2022 r. 192
UCHWAŁA NR XLI/1/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" za 2020 r. 187
UCHWAŁA NR XLIII/8/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 17 grudnia 2021 r. 181
UCHWAŁA NR XLIII/9/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 17 grudnia 2021 r. 180
UCHWAŁA NR XLIII/5/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 166
UCHWAŁA NR XLIII/4/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 17 grudnia 2021 r. 155
UCHWAŁA NR XLVI/4/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 14 grudnia 2022 r. 155
UCHWAŁA NR XLIV/1/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 9 czerwca 2022 r. 145
UCHWAŁA NR XLIV/2/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 9 czerwca 2022 r. 137
UCHWAŁA NR XLVI/1/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 14 grudnia 2022 r 131
UCHWAŁA NR XLVI/2/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 14 grudnia 2022 r. 126
UCHWAŁA NR XLVI/5/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 14 grudnia 2022 r. 125
UCHWAŁA NR XLVII/3/2023 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 14 czerwca 2023 r. 94
UCHWAŁA NR XLVII/1/2023 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 14 czerwca 2023 r. 77
UCHWAŁA NR XLVII/2/2023 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 14 czerwca 2023 r. 63
UCHWAŁA NR XLVIII/3/2023 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 14 grudnia 2023 r. 45
UCHWAŁA NR XLVIII/4/2023 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 14 grudnia 2023 r. 38
UCHWAŁA NR XLVIII/2/2023 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 14 grudnia 2023 r. 36
UCHWAŁA NR XLVIII/1/2023 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 14 grudnia 2023 r. 32
UCHWAŁA NR XLVIII/5/2023 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 14 grudnia 2023 r. 32
Statystyki strony Uchwały Zarządu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała nr 2/2021 335
Uchwała nr 1/2021 325
Uchwała nr 3/2021 315
Uchwała nr 4/2021 309
Uchwała nr 4/2022 296
Uchwała nr 7/2022 277
Uchwała nr 5/2021 264
Uchwała nr 23/2022 250
Uchwała nr 1/2022 248
Uchwała nr 9/2021 230
Uchwała nr 1/2023 217
Uchwała nr 10/2021 215
Uchwała nr 6/2021 215
Uchwała nr 24/2022 210
Uchwała nr 7/2021 210
Uchwała nr 11/2021 201
Uchwała nr 8/2021 201
Uchwała nr 3/2022 186
Uchwała nr 12/2021 184
Uchwała nr 6/2022 182
Uchwała nr 2/2022 178
Uchwała nr 5/2022 176
Uchwała nr 22/2022 152
Uchwała nr 8/2022 150
Uchwała nr 9/2022 144
Uchwała nr 18/2022 135
Uchwała nr 26/2022 135
Uchwała nr 5/2023 135
Uchwała nr 13/2022 122
Uchwała nr 19/2022 119
Uchwała nr 12/2022 117
Uchwała nr 14/2022 114
Uchwała nr 17/2022 113
Uchwała nr 15/2022 112
Uchwała nr 3/2023 112
Uchwała nr 25/2022 111
Uchwała nr 4/2023 110
Uchwała nr 27/2022 108
Uchwała nr 20/2022 107
Uchwała nr 16/2022 106
Uchwała nr 10/2022 105
Uchwała nr 28/2022 105
Uchwała nr 11/2022 104
Uchwała nr 21/2022 98
Uchwała nr 2/2023 94
Uchwała nr 12/2023 88
Uchwała nr 10/2023 80
Uchwała nr 15/2023 78
Uchwała nr 9/2023 76
Uchwała nr 6/2023 71
Statystyki strony Informacje o finansach
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Budżet 2021 1238
Budżet 2020 763
Budżet 2022 670
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 496
Budżet 2023 322
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 173
Budżet 2024 102
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2022 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 53
Statystyki strony Praca
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Urzędnicze ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska (2 stanowiska) 1544
Stanowisko ds. gospodarki odpadami ( biuro obsługi klienta) w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 1499
Specjalista ds. windykacji w Referacie Finansowo - Księgowym 1049
Stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 1047
Stanowisko ds. gospodarki odpadami I ( biuro obsługi klienta) w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 1045
Stanowisko ds. gospodarki odpadami II w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 1020
Specjalista ds. płac i księgowości w Referacie Finansowo - Księgowym 995
Stanowisko ds. gospodarki odpadami – ewidencji wymiaru opłaty w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 946
Specjalista ds. płac i księgowości w Referacie Finansowo - Księgowym 835
Stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 323
Stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowo-Księgowym 215
Statystyki strony Ochrona danych Osobowych
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Klauzula informacyjna 576
Statystyki strony Rejestr Działalności Regulowanej
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wpis i wykreślenie z RDR 209
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stan na dzień 12.02.2024r. 18

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij