Komunalny Związek Gmin
Regionu Leszczyńskiego
ul. 17 Stycznia 90
(budynek LESPIN-u),
64-100 Leszno
tel.: (+48) 65 529 49 34
fax: (+48) 65 526 91 08

e-mail: sekretariat@kzgrl.pl
serwis www: kzgrl.pl
NIP: 6972307203
REGON: 302303942

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.01.2020

Statystyki strony O Związku
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 1503
GODZINY PRACY 867
STATUT KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO Tekst ujednolicony 657
Objazdowe zbiórki Odpadów w II półroczxu 2020 615
PLAN DZIAŁALNOŚCI "Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego" na rok 2021 397
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 395
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 346
OA.271.1.2021 303
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020-2021 286
ZADANIA 282
Aktualizacja planu Zamówień Publicznych 268
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok 268
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI 256
WNIOSEK O SKORZYSTANIE Z POMOCY PRACOWNIKÓW WŁADAJĄCYCH PJM 256
Aktualizacja planu Zamówień Publicznych 183
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2022 183
Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej 176
Aktualizacja planu Zamówień Publicznych 174
PLAN DZIAŁALNOŚCI "Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego" na rok 2022 172
Aktualizacja planu Zamówień Publicznych 153
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok 111
PLAN DZIAŁALNOŚCI "Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego" na rok 2023 23
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022-2024 1
Statystyki strony Władze Związku
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Władze Związku 1385
Statystyki strony Zgromadzenia Związku
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
XXXVIII Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 610
XXXIX Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 414
XLII Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 299
XLI Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 269
XL Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 257
XLIII Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 251
XLIV Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 193
XLV Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego 113
XLVI Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 47
Statystyki strony Uchwały Zgromadzenia
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała Nr XXXVIII/1/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2021-2024 236
UCHWAŁA NR XXXIX/3/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu 217
UCHWAŁA NR XXXIX/1/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej 197
UCHWAŁA NR XLII/1/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 193
UCHWAŁA NR XXXIX/2/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej 186
UCHWAŁA NR XLII/3/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 162
UCHWAŁA NR XLIII/2/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 17 grudnia 2021 r. 162
UCHWAŁA NR XXXIX/7/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie powołania członka Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 161
UCHWAŁA NR XXXIX/6/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie powołania członka Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 153
UCHWAŁA NR XLI/3/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2021-2024 152
UCHWAŁA NR XLV/1/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 20 września 2022 r. 147
UCHWAŁA NR XLIII/1/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 17 grudnia 2021 r. 145
UCHWAŁA NR XXXIX/4/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2021-2024 144
UCHWAŁA NR XLII/2/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 143
UCHWAŁA NR XLIII/3/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 17 grudnia 2021 r. 143
UCHWAŁA NR XL/1/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2021-2024 141
UCHWAŁA NR XXXIX/5/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 137
UCHWAŁA NR XLI/2/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego z wykonania budżetu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego za 2020r. 135
UCHWAŁA NR XL/2/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 131
UCHWAŁA NR XLIII/7/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 17 grudnia 2021 r. 131
UCHWAŁA NR XLIV/3/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 9 czerwca 2022 r. 131
UCHWAŁA NR XLII/5/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 126
UCHWAŁA NR XLIII/6/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 17 grudnia 2021 r. 123
UCHWAŁA NR XLII/4/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2021-2024 120
UCHWAŁA NR XLI/1/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" za 2020 r. 116
UCHWAŁA NR XLIII/9/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 17 grudnia 2021 r. 115
UCHWAŁA NR XLV/3/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 20 września 2022 r. 115
UCHWAŁA NR XLIII/8/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 17 grudnia 2021 r. 112
UCHWAŁA NR XLV/2/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 20 września 2022 r. 110
UCHWAŁA NR XLIV/4/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 9 czerwca 2022 r. 106
UCHWAŁA NR XLIV/5/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 9 czerwca 2022 r. 106
UCHWAŁA NR XLIII/5/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 103
UCHWAŁA NR XLIII/4/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 17 grudnia 2021 r. 81
UCHWAŁA NR XLIV/1/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 9 czerwca 2022 r. 78
UCHWAŁA NR XLIV/2/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 9 czerwca 2022 r. 74
UCHWAŁA NR XLVI/3/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 14 grudnia 2022 r. 72
UCHWAŁA NR XLVI/5/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 14 grudnia 2022 r. 37
UCHWAŁA NR XLVI/2/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 14 grudnia 2022 r. 34
UCHWAŁA NR XLVI/4/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 14 grudnia 2022 r. 28
UCHWAŁA NR XLVI/1/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 14 grudnia 2022 r 27
Statystyki strony Uchwały Zarządu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała nr 2/2021 251
Uchwała nr 3/2021 239
Uchwała nr 4/2021 234
Uchwała nr 1/2021 217
Uchwała nr 5/2021 193
Uchwała nr 10/2021 152
Uchwała nr 9/2021 151
Uchwała nr 6/2021 148
Uchwała nr 7/2021 139
Uchwała nr 11/2021 131
Uchwała nr 12/2021 119
Uchwała nr 1/2022 118
Uchwała nr 4/2022 117
Uchwała nr 8/2021 114
Uchwała nr 3/2022 111
Uchwała nr 2/2022 107
Uchwała nr 6/2022 95
Uchwała nr 5/2022 90
Uchwała nr 7/2022 74
Uchwała nr 8/2022 72
Uchwała nr 9/2022 66
Uchwała nr 23/2022 59
Uchwała nr 22/2022 58
Uchwała nr 17/2022 40
Uchwała nr 18/2022 36
Uchwała nr 26/2022 35
Uchwała nr 10/2022 33
Uchwała nr 13/2022 31
Uchwała nr 11/2022 30
Uchwała nr 24/2022 30
Uchwała nr 14/2022 28
Uchwała nr 20/2022 28
Uchwała nr 21/2022 28
Uchwała nr 19/2022 26
Uchwała nr 15/2022 25
Uchwała nr 28/2022 25
Uchwała nr 12/2022 23
Uchwała nr 16/2022 23
Uchwała nr 27/2022 22
Uchwała nr 25/2022 20
Uchwała nr 1/2023 19
Uchwała nr 3/2023 15
Uchwała nr 5/2023 13
Uchwała nr 4/2023 3
Statystyki strony Informacje o finansach
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Budżet 2021 1048
Budżet 2020 587
Budżet 2022 442
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 401
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 96
Budżet 2023 49
Statystyki strony Praca
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Urzędnicze ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska (2 stanowiska) 1402
Stanowisko ds. gospodarki odpadami ( biuro obsługi klienta) w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 1258
Specjalista ds. windykacji w Referacie Finansowo - Księgowym 959
Stanowisko ds. gospodarki odpadami I ( biuro obsługi klienta) w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 945
Stanowisko ds. gospodarki odpadami II w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 891
Specjalista ds. płac i księgowości w Referacie Finansowo - Księgowym 861
Stanowisko ds. gospodarki odpadami – ewidencji wymiaru opłaty w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 816
Specjalista ds. płac i księgowości w Referacie Finansowo - Księgowym 743
Statystyki strony Ochrona danych Osobowych
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Klauzula informacyjna 260
Statystyki strony Rejestr Działalności Regulowanej
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wpis i wykreślenie z RDR 128
Rejestr Działalności Regulowanej (stan na dzień 21.03.2023r.) 4

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij