Komunalny Związek Gmin
Regionu Leszczyńskiego
ul. 17 Stycznia 90
(budynek LESPIN-u),
64-100 Leszno
tel.: (+48) 65 529 49 34
fax: (+48) 65 526 91 08

e-mail: sekretariat@kzgrl.pl
serwis www: kzgrl.pl
NIP: 6972307203
REGON: 302303942

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.01.2020

Statystyki strony O Związku
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
GODZINY PRACY 1968
Dane podstawowe 1910
Objazdowe zbiórki Odpadów w II półroczxu 2020 1465
STATUT KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO Tekst ujednolicony 1018
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 652
PLAN DZIAŁALNOŚCI "Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego" na rok 2021 543
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 534
OA.271.1.2021 449
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI 430
Aktualizacja planu Zamówień Publicznych 429
ZADANIA 423
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020-2021 421
WNIOSEK O SKORZYSTANIE Z POMOCY PRACOWNIKÓW WŁADAJĄCYCH PJM 418
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok 403
PLAN DZIAŁALNOŚCI "Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego" na rok 2022 359
Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej 359
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok 347
Aktualizacja planu Zamówień Publicznych 336
Aktualizacja planu Zamówień Publicznych 316
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2022 316
Aktualizacja planu Zamówień Publicznych 274
PLAN DZIAŁALNOŚCI "Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego" na rok 2023 178
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2022 169
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022-2024 149
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień 128
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2023 119
PLAN DZIAŁALNOŚCI "Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego" na rok 2024 90
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2024 85
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2023 55
Informacja 47
Informacja o Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w tekście łatwym do odczytu (ETR) 14
Statystyki strony Władze Związku
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Władze Związku 2885
Statystyki strony Zgromadzenia Związku
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
XXXVIII Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 798
XXXIX Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 719
XLII Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 582
XL Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 561
XLI Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 461
XLIII Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 417
XLIV Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 318
XLVII Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" 262
XLVIII Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" 233
XLV Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego 232
XLVI Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 198
XLIX Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 98
Statystyki strony Uchwały Zgromadzenia
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
UCHWAŁA NR XLV/1/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 20 września 2022 r. 486
UCHWAŁA NR XLII/1/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 373
Uchwała Nr XXXVIII/1/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2021-2024 338
UCHWAŁA NR XXXIX/3/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu 332
UCHWAŁA NR XXXIX/1/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej 322
UCHWAŁA NR XLIII/2/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 17 grudnia 2021 r. 316
UCHWAŁA NR XLVI/3/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 14 grudnia 2022 r. 316
UCHWAŁA NR XLV/2/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 20 września 2022 r. 309
UCHWAŁA NR XXXIX/2/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej 308
UCHWAŁA NR XLV/3/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 20 września 2022 r. 307
UCHWAŁA NR XLII/3/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 305
UCHWAŁA NR XLIII/1/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 17 grudnia 2021 r. 284
UCHWAŁA NR XLII/2/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 272
UCHWAŁA NR XLIII/3/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 17 grudnia 2021 r. 272
UCHWAŁA NR XXXIX/6/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie powołania członka Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 268
UCHWAŁA NR XLI/3/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2021-2024 265
UCHWAŁA NR XLIII/7/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 17 grudnia 2021 r. 265
UCHWAŁA NR XXXIX/7/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie powołania członka Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 255
UCHWAŁA NR XLIV/3/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 9 czerwca 2022 r. 247
UCHWAŁA NR XLI/2/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego z wykonania budżetu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego za 2020r. 246
UCHWAŁA NR XLIV/5/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 9 czerwca 2022 r. 246
UCHWAŁA NR XXXIX/5/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 246
UCHWAŁA NR XL/2/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 245
UCHWAŁA NR XXXIX/4/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2021-2024 245
UCHWAŁA NR XLIV/4/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 9 czerwca 2022 r. 243
UCHWAŁA NR XLIII/6/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 17 grudnia 2021 r. 242
UCHWAŁA NR XL/1/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2021-2024 240
UCHWAŁA NR XLII/4/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2021-2024 239
UCHWAŁA NR XLII/5/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 237
UCHWAŁA NR XLI/1/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" za 2020 r. 234
UCHWAŁA NR XLIII/8/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 17 grudnia 2021 r. 229
UCHWAŁA NR XLIII/9/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 17 grudnia 2021 r. 225
UCHWAŁA NR XLVI/4/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 14 grudnia 2022 r. 212
UCHWAŁA NR XLIII/5/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 211
UCHWAŁA NR XLIII/4/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 17 grudnia 2021 r. 207
UCHWAŁA NR XLVI/1/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 14 grudnia 2022 r 207
UCHWAŁA NR XLIV/1/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 9 czerwca 2022 r. 193
UCHWAŁA NR XLIV/2/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 9 czerwca 2022 r. 185
UCHWAŁA NR XLVI/2/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 14 grudnia 2022 r. 175
UCHWAŁA NR XLVI/5/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 14 grudnia 2022 r. 174
UCHWAŁA NR XLVII/3/2023 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 14 czerwca 2023 r. 148
UCHWAŁA NR XLVII/1/2023 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 14 czerwca 2023 r. 127
UCHWAŁA NR XLVIII/3/2023 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 14 grudnia 2023 r. 121
UCHWAŁA NR XLVII/2/2023 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 14 czerwca 2023 r. 110
UCHWAŁA NR XLVIII/4/2023 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 14 grudnia 2023 r. 103
UCHWAŁA NR XLVIII/2/2023 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 14 grudnia 2023 r. 98
UCHWAŁA NR XLVIII/5/2023 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 14 grudnia 2023 r. 93
UCHWAŁA NR XLVIII/1/2023 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 14 grudnia 2023 r. 84
UCHWAŁA NR XLIX/14/2024 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 7 czerwca 2024 r. 23
UCHWAŁA Nr XLIX/7/2024 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 7 czerwca 2024 r. 23
Statystyki strony Uchwały Zarządu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała nr 1/2021 385
Uchwała nr 2/2021 379
Uchwała nr 3/2021 371
Uchwała nr 4/2021 358
Uchwała nr 4/2022 342
Uchwała nr 7/2022 333
Uchwała nr 5/2021 319
Uchwała nr 1/2022 309
Uchwała nr 23/2022 301
Uchwała nr 9/2021 277
Uchwała nr 1/2023 271
Uchwała nr 10/2021 261
Uchwała nr 24/2022 260
Uchwała nr 8/2021 260
Uchwała nr 6/2021 259
Uchwała nr 7/2021 252
Uchwała nr 11/2021 246
Uchwała nr 6/2022 234
Uchwała nr 3/2022 230
Uchwała nr 12/2021 228
Uchwała nr 5/2022 224
Uchwała nr 2/2022 221
Uchwała nr 8/2022 203
Uchwała nr 22/2022 201
Uchwała nr 9/2022 193
Uchwała nr 26/2022 186
Uchwała nr 18/2022 183
Uchwała nr 5/2023 181
Uchwała nr 13/2022 175
Uchwała nr 19/2022 171
Uchwała nr 25/2022 168
Uchwała nr 15/2022 167
Uchwała nr 17/2022 167
Uchwała nr 12/2022 165
Uchwała nr 14/2022 165
Uchwała nr 3/2023 161
Uchwała nr 10/2022 156
Uchwała nr 16/2022 156
Uchwała nr 4/2023 156
Uchwała nr 27/2022 154
Uchwała nr 11/2022 152
Uchwała nr 12/2023 152
Uchwała nr 20/2022 149
Uchwała nr 28/2022 146
Uchwała nr 21/2022 144
Uchwała nr 2/2023 138
Uchwała nr 10/2023 130
Uchwała nr 15/2023 121
Uchwała nr 6/2023 120
Uchwała nr 9/2023 120
Statystyki strony Informacje o finansach
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Budżet 2021 1351
Budżet 2020 902
Budżet 2022 826
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 565
Budżet 2023 500
Budżet 2024 328
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 218
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2022 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 103
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2023 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 32
Statystyki strony Praca
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Urzędnicze ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska (2 stanowiska) 1637
Stanowisko ds. gospodarki odpadami ( biuro obsługi klienta) w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 1591
Stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 1173
Specjalista ds. windykacji w Referacie Finansowo - Księgowym 1106
Stanowisko ds. gospodarki odpadami I ( biuro obsługi klienta) w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 1100
Stanowisko ds. gospodarki odpadami II w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 1082
Specjalista ds. płac i księgowości w Referacie Finansowo - Księgowym 1062
Stanowisko ds. gospodarki odpadami – ewidencji wymiaru opłaty w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 1001
Specjalista ds. płac i księgowości w Referacie Finansowo - Księgowym 902
Stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 446
Stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowo-Księgowym 278
Statystyki strony Ochrona danych Osobowych
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Klauzula informacyjna 1201
Statystyki strony Rejestr Działalności Regulowanej
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wpis i wykreślenie z RDR 275
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (stan na dzień 6.06.2024r.) 27

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij