Komunalny Związek Gmin
Regionu Leszczyńskiego
ul. 17 Stycznia 90
(budynek LESPIN-u),
64-100 Leszno
tel.: (+48) 65 529 49 34
fax: (+48) 65 526 91 08

e-mail: sekretariat@kzgrl.pl
serwis www: kzgrl.pl
NIP: 6972307203
REGON: 302303942

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.01.2020

Statystyki strony O Związku
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 1573
GODZINY PRACY 970
STATUT KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO Tekst ujednolicony 682
Objazdowe zbiórki Odpadów w II półroczxu 2020 659
PLAN DZIAŁALNOŚCI "Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego" na rok 2021 413
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 410
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 372
OA.271.1.2021 317
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020-2021 300
ZADANIA 296
Aktualizacja planu Zamówień Publicznych 290
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok 283
WNIOSEK O SKORZYSTANIE Z POMOCY PRACOWNIKÓW WŁADAJĄCYCH PJM 274
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI 271
Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej 202
Aktualizacja planu Zamówień Publicznych 195
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2022 195
Aktualizacja planu Zamówień Publicznych 188
PLAN DZIAŁALNOŚCI "Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego" na rok 2022 184
Aktualizacja planu Zamówień Publicznych 165
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok 129
PLAN DZIAŁALNOŚCI "Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego" na rok 2023 36
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022-2024 13
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2022 12
Statystyki strony Władze Związku
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Władze Związku 1479
Statystyki strony Zgromadzenia Związku
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
XXXVIII Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 627
XXXIX Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 435
XLII Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 334
XLI Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 305
XL Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 276
XLIII Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 262
XLIV Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 206
XLV Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego 126
XLVI Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 62
XLVII Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" 1
Statystyki strony Uchwały Zgromadzenia
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała Nr XXXVIII/1/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2021-2024 243
UCHWAŁA NR XXXIX/3/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu 229
UCHWAŁA NR XXXIX/1/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej 216
UCHWAŁA NR XLII/1/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 204
UCHWAŁA NR XXXIX/2/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej 199
UCHWAŁA NR XLIII/2/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 17 grudnia 2021 r. 179
UCHWAŁA NR XLV/1/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 20 września 2022 r. 178
UCHWAŁA NR XLII/3/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 177
UCHWAŁA NR XXXIX/7/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie powołania członka Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 171
UCHWAŁA NR XXXIX/6/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie powołania członka Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 162
UCHWAŁA NR XLIII/1/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 17 grudnia 2021 r. 162
UCHWAŁA NR XLI/3/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2021-2024 159
UCHWAŁA NR XLIII/3/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 17 grudnia 2021 r. 158
UCHWAŁA NR XXXIX/4/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2021-2024 155
UCHWAŁA NR XLII/2/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 154
UCHWAŁA NR XL/1/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2021-2024 150
UCHWAŁA NR XXXIX/5/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 150
UCHWAŁA NR XLIII/7/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 17 grudnia 2021 r. 147
UCHWAŁA NR XLV/3/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 20 września 2022 r. 147
UCHWAŁA NR XLI/2/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego z wykonania budżetu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego za 2020r. 145
UCHWAŁA NR XLIV/3/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 9 czerwca 2022 r. 144
UCHWAŁA NR XL/2/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 142
UCHWAŁA NR XLII/5/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 136
UCHWAŁA NR XLIII/6/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 17 grudnia 2021 r. 134
UCHWAŁA NR XLII/4/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2021-2024 129
UCHWAŁA NR XLIII/9/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 17 grudnia 2021 r. 127
UCHWAŁA NR XLI/1/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" za 2020 r. 126
UCHWAŁA NR XLIII/8/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 17 grudnia 2021 r. 124
UCHWAŁA NR XLV/2/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 20 września 2022 r. 124
UCHWAŁA NR XLIV/4/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 9 czerwca 2022 r. 121
UCHWAŁA NR XLIV/5/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 9 czerwca 2022 r. 121
UCHWAŁA NR XLIII/5/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 116
UCHWAŁA NR XLIII/4/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 17 grudnia 2021 r. 91
UCHWAŁA NR XLIV/1/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 9 czerwca 2022 r. 89
UCHWAŁA NR XLIV/2/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 9 czerwca 2022 r. 86
UCHWAŁA NR XLVI/3/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 14 grudnia 2022 r. 81
UCHWAŁA NR XLVI/5/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 14 grudnia 2022 r. 60
UCHWAŁA NR XLVI/2/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 14 grudnia 2022 r. 46
UCHWAŁA NR XLVI/4/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 14 grudnia 2022 r. 42
UCHWAŁA NR XLVI/1/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 14 grudnia 2022 r 37
Statystyki strony Uchwały Zarządu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała nr 2/2021 268
Uchwała nr 3/2021 257
Uchwała nr 4/2021 250
Uchwała nr 1/2021 230
Uchwała nr 5/2021 211
Uchwała nr 10/2021 165
Uchwała nr 9/2021 163
Uchwała nr 6/2021 161
Uchwała nr 7/2021 155
Uchwała nr 11/2021 144
Uchwała nr 4/2022 135
Uchwała nr 12/2021 132
Uchwała nr 1/2022 130
Uchwała nr 8/2021 127
Uchwała nr 3/2022 125
Uchwała nr 2/2022 123
Uchwała nr 6/2022 109
Uchwała nr 5/2022 104
Uchwała nr 7/2022 84
Uchwała nr 22/2022 83
Uchwała nr 23/2022 83
Uchwała nr 8/2022 82
Uchwała nr 9/2022 79
Uchwała nr 17/2022 53
Uchwała nr 18/2022 52
Uchwała nr 26/2022 52
Uchwała nr 24/2022 45
Uchwała nr 10/2022 44
Uchwała nr 14/2022 44
Uchwała nr 19/2022 44
Uchwała nr 20/2022 44
Uchwała nr 11/2022 43
Uchwała nr 13/2022 43
Uchwała nr 21/2022 40
Uchwała nr 28/2022 40
Uchwała nr 15/2022 37
Uchwała nr 27/2022 37
Uchwała nr 1/2023 36
Uchwała nr 12/2022 36
Uchwała nr 25/2022 36
Uchwała nr 5/2023 35
Uchwała nr 16/2022 34
Uchwała nr 3/2023 30
Uchwała nr 4/2023 27
Uchwała nr 2/2023 18
Uchwała nr 10/2023 14
Uchwała nr 9/2023 10
Uchwała nr 6/2023 7
Uchwała nr 7/2023 6
Uchwała nr 8/2023 6
Statystyki strony Informacje o finansach
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Budżet 2021 1093
Budżet 2020 624
Budżet 2022 506
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 422
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 113
Budżet 2023 85
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2022 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 4
Statystyki strony Praca
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Urzędnicze ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska (2 stanowiska) 1422
Stanowisko ds. gospodarki odpadami ( biuro obsługi klienta) w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 1303
Specjalista ds. windykacji w Referacie Finansowo - Księgowym 974
Stanowisko ds. gospodarki odpadami I ( biuro obsługi klienta) w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 962
Stanowisko ds. gospodarki odpadami II w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 909
Specjalista ds. płac i księgowości w Referacie Finansowo - Księgowym 884
Stanowisko ds. gospodarki odpadami – ewidencji wymiaru opłaty w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 836
Specjalista ds. płac i księgowości w Referacie Finansowo - Księgowym 761
Statystyki strony Ochrona danych Osobowych
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Klauzula informacyjna 290
Statystyki strony Rejestr Działalności Regulowanej
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wpis i wykreślenie z RDR 144
Rejestr Działalności Regulowanej (stan na dzień 21.03.2023r.) 25

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij