Komunalny Związek Gmin
Regionu Leszczyńskiego
ul. 17 Stycznia 90
(budynek LESPIN-u),
64-100 Leszno
tel.: (+48) 65 529 49 34
fax: (+48) 65 526 91 08

e-mail: sekretariat@kzgrl.pl
serwis www: kzgrl.pl
NIP: 6972307203
REGON: 302303942

UCHWAŁA NR XLIII/2/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 17 grudnia 2021 r.

Szczegóły

jakiego organu Zgromadzenia Związku

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia poz. 10094

Treść

UCHWAŁA NR  XLIII/2/2021

 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

„KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”

 

z dnia 17 grudnia 2021 r.

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Na podstawie art. 6k ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2021, poz. 888 ze zm.) i §6 ust.1 pkt 5 i §8 ust. 6 pkt 4 statutu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego 
z 2019 r. poz. 8105) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XLII/3/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 8594), w § 1 po pkt 1 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2)         500,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Załączniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij