Komunalny Związek Gmin
Regionu Leszczyńskiego
ul. 17 Stycznia 90
(budynek LESPIN-u),
64-100 Leszno
tel.: (+48) 65 529 49 34
fax: (+48) 65 526 91 08

e-mail: sekretariat@kzgrl.pl
serwis www: kzgrl.pl
NIP: 6972307203
REGON: 302303942

UCHWAŁA NR XLV/1/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 20 września 2022 r.

Szczegóły

jakiego organu Zgromadzenia Związku

z dnia

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia poz. 7505

Treść

UCHWAŁA NR XLV/1/2022 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

„KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”

z dnia 20 września 2022 r.

 

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) oraz § 6 ust. 1 pkt 15 statutu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 8105) po zasięgnięciu opinii Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych, uchwala się,  co następuje:

§1. Przyjmuje  się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie  Związku  Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

§2. Tekst regulaminu, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§4. Traci moc uchwała nr XXXV/1/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego z  2020 r. poz. 5845).

 

§5. Tracą moc, w części dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi, uchwały Rad Gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego:

 

1)           Gminy Krobia - uchwała nr XXX/265/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krobia (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 2446),

2)           Gminy Krzemieniewo - uchwała nr XX.163.2020 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 października  2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzemieniewo (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 8025),

3)           Gminy Krzywiń - uchwała nr XXXVII/196/2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Krzywiń. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 3206 ze zm.),

4)           Miasta Leszna - uchwała nr XXVI/328/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 września 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leszna (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 6065),

5)           Gminy Lipno - uchwała nr XXV/180/2016 Rady Gminy Lipno z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipno (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 4912),

6)           Gminy Pępowo - uchwała nr XIX/115/2016 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pępowo (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 5421),

7)           Gminy Pogorzela - uchwała nr XXIX/179/2017 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pogorzela (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 5406),

8)           Gminy Śmigiel - uchwała nr XXII/165/16 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śmigiel (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 5145),

9)           Gminy Święciechowa - uchwała nr XL/308/2018 Rady Gminy Święciechowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Święciechowa (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 2037).

 

 

§6.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Załączniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij