Komunalny Związek Gmin
Regionu Leszczyńskiego
ul. 17 Stycznia 90
(budynek LESPIN-u),
64-100 Leszno
tel.: (+48) 65 529 49 34
fax: (+48) 65 526 91 08

e-mail: sekretariat@kzgrl.pl
serwis www: kzgrl.pl
NIP: 6972307203
REGON: 302303942

UCHWAŁA NR XLVI/3/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 14 grudnia 2022 r.

Szczegóły

jakiego organu Zgromadzenia Związku

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2023 - 2026

Status uchwały Obowiązująca

Treść

Uchwała Nr XLVI/3/2022
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego"

z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2023 - 2026

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 69 ust. 3 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 226 – 228, art. 230 ust 6 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” uchwala, co następuje: 

 

§1.1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2023 – 2026 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu oraz kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitu na planowane i realizowane przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2.      Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3.      Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

 

§2. Upoważnia się Zarząd Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§3. Traci moc Uchwała Nr XLIII/6/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego” na lata 2022-2025 ze zmianami. 

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

 

§5. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 r. 

Załączniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij