Komunalny Związek Gmin
Regionu Leszczyńskiego
ul. 17 Stycznia 90
(budynek LESPIN-u),
64-100 Leszno
tel.: (+48) 65 529 49 34
fax: (+48) 65 526 91 08

e-mail: sekretariat@kzgrl.pl
serwis www: kzgrl.pl
NIP: 6972307203
REGON: 302303942

UCHWAŁA NR XLII/1/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Szczegóły

jakiego organu Zgromadzenia Związku

z dnia

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia poz. 8592

Treść

UCHWAŁA NR  XLII/1/2021

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
 „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 

Na podstawie art. 6k ust.1-2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) oraz §6 ust.1 pkt 5 i §8 ust.6 pkt 4 statutu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego 
z 2019 r. poz. 8105) uchwala się, co następuje:

§1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w §1 
w wysokości 33 zł od mieszkańca miesięcznie.

§3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/3/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty  (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 3844).

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

§5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r.

 

                                                           PRZEWODNICZĄCY  ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

                                                                        „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”

 

 

                                                                                                            /-/  Piotr Curyk

Załączniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij