Komunalny Związek Gmin
Regionu Leszczyńskiego
ul. 17 Stycznia 90
(budynek LESPIN-u),
64-100 Leszno
tel.: (+48) 65 529 49 34
fax: (+48) 65 526 91 08

e-mail: sekretariat@kzgrl.pl
serwis www: kzgrl.pl
NIP: 6972307203
REGON: 302303942

UCHWAŁA NR XLVI/4/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 14 grudnia 2022 r.

Szczegóły

jakiego organu Zgromadzenia Związku

z dnia

w sprawie sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Status uchwały Obowiązująca

Treść

Uchwała Nr XLVI/4/2022
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego"

z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art.  212, 222, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 88.148.000 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 88.148.000 zł

- dochody majątkowe w kwocie 0 zł
jak w załączniku nr 1 do uchwały.

 

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 88.148.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 87.828.000 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 320.000 zł
jak w załączniku nr 2 do uchwały.

 

§ 3. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 90.000 zł.

 

§ 4. Upoważnia się Zarząd Związku do:

- zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1.000.000 zł

- dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,

- lokowania wolnych  środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

 

§ 5. Ustala się limit z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

 

§ 6. Określa się sumę 7.000.000 zł, do której Zarząd Związku może w roku budżetowym samodzielnie zaciągać zobowiązania.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij