Komunalny Związek Gmin
Regionu Leszczyńskiego
ul. 17 Stycznia 90
(budynek LESPIN-u),
64-100 Leszno
tel.: (+48) 65 529 49 34
fax: (+48) 65 526 91 08

e-mail: sekretariat@kzgrl.pl
serwis www: kzgrl.pl
NIP: 6972307203
REGON: 302303942

UCHWAŁA NR XLII/3/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szczegóły

jakiego organu Zgromadzenia Związku

z dnia

w sprawie określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia poz. 8594

Treść

UCHWAŁA NR  XLII/3/2021

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
 „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Na podstawie art. 6k ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2021, poz. 888 ze zm.) i §6 ust.1 pkt 5 i §8 ust. 6 pkt 4 statutu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego 
z 2019 r. poz. 8105) uchwala się, co następuje:

§1. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości:

1)           70 zł  od mieszkańca miesięcznie, od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

2)           500 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

§2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/4/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 3845).

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

 

                                                           PRZEWODNICZĄCY  ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

                                                                        „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”

 

 

                                                                                                             /-/  Piotr Curyk

Załączniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij